Implants dentals

Un implant és una petita pròtesi de titani que s’utilitza com a substitut de l’arrel d’una dent natural perdut. Gràcies a les propietats del Titani, l’implant s’integra a l’os, convertint-lo en un bon ancoratge per a la substitució d’un o diversos dents. Per assegurar el nostre èxit a curt i llarg termini ens basem en el nostre cirurgià especialista, el Dr. Jordi Martínez Masobro i en els nostres implants Straumann i Tri, ambdues marques suïsses punteres a nivell mundial.

La majoria dels pacients no saben que poden existir diferències importants entre els sistemes d’implants dentals, quant a qualitat, tecnologia i investigació i és per això que a la Clínica Dental Sant Pere apostem per les millors marques del mercat i la gran capacitat i experiència del nostre cirurgià.

Especialidades - Implantes dentales
Dentista Terrassa - Ortodoncia invisible Inisalign

Ortodòncia invisible

A Clínica Dental Sant Pere apostem pel tractament Invisalign R original, atès que és el que millors resultats ha donat en tots els estudis. Mitjançant un pla de tractament virtual 3D i mitjançant l’estudi totalment personalitzat, realitzat per la nostra especialista la Dra. Glòria Cruylles, es fabriquen els alineadors individualitzats per la teva boca. Aquests alineadors transparents i extraïbles es canvien cada 2 setmanes aproximadament.

Els avantatges d’aquest sistema sobre el tradicional són l’estètica, la comoditat i la facilitat de mantenir la boca correctament neta evitant així la inflamació gingival típicament associada als brackets.

Invisalign és la millor manera de transformar el teu somriure sense alterar la teva vida quotidiana, és còmode, transparent i efectiu.

Ortodòncia fixa

Una de les parts més importants del tractament és l’Estudi Personalitzat, que realitza la nostra especialista la Dra. Glòria Cruylles, ja que depenent del tipus de maloclusió definirem un pla de tractament individualitzat.

L’opció estrella és el tractament de brackets estètics de safir atès que són totalment transparents i que és el material estètic que millor funciona del mercat.

Dentista Terrassa - Ortodoncia fija brackets
Dentista Terrassa - Ortodoncia infantil

Ortodòncia infantil fase 1

L’edat ideal per fer la primer visita amb l’especialista és de 6-7 anys, que és quan apareixen les primeres dents definitives.

Aquesta visita és molt important perquè hi ha casos en què un tractament d’hora simple amb el pacient en creixement evita problemes complexos posteriors.

A la nostra Clínica aquests tractaments els realitza l’especialista en ortodòncia, la Dra. Glòria Cruylles en equip amb la nostra especialista infantil la Dra. Heimy Nakamoto, aconseguint resultats òptims i molt suportables per als nens.

Estètica dental

A Clínica Dental Sant Pere fem disseny de somriures, un conjunt de procediments odontològics especialitzats que es realitzen per obtenir un somriure harmònica tenint en compte el color, angles, inclinacions, forma / mida de les dents i el maneig de la geniva, com també busca millorar l’aparença física de l’ésser humà.

El nostre rehabilitador oral, el Dr. Guillermo Palacio de la Encina, pot ajudar a restaurar la bellesa natural de les dents, aconseguint augmentar l’autoestima, i la confiança del pacient utilitzant caretes en resina o porcellana, incrustacions ceràmiques i amb restauracions completes amb ceràmica Emax pura sense metall o de Zirconi.

Dentista Terrassa - Estética denta
Dentista Terrassa - Blanqueamiento dental

Blanquejament dental professional

A Clínica Dental Sant Pere, els Emblanquiments es realitzen sempre sota la supervisió del dentista, per estar segurs de tenir un diagnòstic correcte que és el requisit previ per a un blanquejament adequat i eficaç, perquè només les dents netes i sans poden ser eficaçment blanquejats atès que la placa i la tosca inhibeixen els efectes del gel blanquejador.

També s’ha d’avaluar l’estètica general del somriure, garantint la uniformitat general del color. Només el professional dental és capaç d’establir el tractament de blanquejament més adequat per a cada pacient.

Pròtesis removible

És la solució més econòmica per recuperar les seves peces perdudes.

És molt important la substitució de les dents perdut, ja que en cas contrari les peces restants poden canviar de posició i canviar la manera de mossegar, implicant tot això càries, malaltia de les genives i problemes de masticació. Una altra conseqüència de la pèrdua de dents és que, els llavis es tornen més prims i aplanats, el mentó es torna cap amunt i es mostra punxegut, la boca perd la seva forma i es poden formar esquerdes o úlceres a les comissures dels llavis.

Dentista Terrassa - Prótesis removible

Rehabilitació oral i estètica

En l’actualitat comptem amb materials ceràmics totals, molt més estètics i semblants a la dent naturalen quant a color i translucidesa, en estar absent el metall. Materials com les Ceràmiques, Disilicatos Emax o Zirconio han millorat de manera espectacular l’estètica de les pròtesis fixa sobre dents, al mateix temps que asseguraven la duresa de les restauracions.

Les noves tècniques i nous materials d’adhesió a l’esmalt fan que la unió d’aquests materials a la dent sigui molt més segura i durarera que antany.

Rehabilitació complerta

Solució integral per restaurar la funció i l’estètica dental. Indicat en desgastos, absències de moltes peces i problemes funcionals.

Periodòncia

Per realitzar un bon estudi de les genives, el nostre especialista, el Dr. Joan Pinyol, necessitarà una radiografia panorámicade la boca per avaluar la pèrdua òssia individualitzada de cada dent. Així s’avaluarà la gravetat de la malaltia i es planejarà un tractament individualitzat.

Per prevenir la Periodontitis aconsellem, que davant un sagnat gingival, mobilitat de peces o un dolor generalitzat, acudeixi al dentista a la major brevetat, ja que un diagnòstic precoç millora el pronòstic. Realitzar la higiene oral anual, com a mínim, per eliminar tot la tosca enganxat a les dents i raspallat després dels àpats.

Dentista Terrassa - Periodoncia
Dentista Terrassa - Endodoncia

Endodòncia mecanitzada

L’endodòncia consisteix en l’extirpació de la polpa dental i el posterior reblert i segellat de la cavitat pulpar amb un material inert. S’aplica en peces dentals fracturades o amb càries profundes que presenten lesions en el seu teixit pulpar que es coneixen com Pulpitis. La Pulpitis, produeix infecció en la mateixa originant dolor continúoy permanent que augmenta amb estímuls freds, calents, dolços o àcids.

Amb l’ús dels sistemes d’Endodòncia Mecanitzada, la nostra especialista, la Dra. Ihintz Beristain, aconsegueix un menor temps de tractament i major eficàcia en la desinfecció i neteja dels conductes de la dent, el que implica un millor pronòstic i la possibilitat de conservar les nostres pròpies peces molt més temps en boca.

Odontopediatria

Odontologia infantil. Des del seu primer any de vida dels nens han d’anar al dentista. La primera relació del nen amb el dentista ha de ser positiva, en cas contrari el nen veurà les futures visites al dentista com un càstig.

La nostra especialista, la Dra. Heimy Nakamoto, els aconsellarà perquè els seus fills creixin sense càries. A les nostres Clíniques realitzem tot tipus de tractament conservador i preventiu dins d’Odontopediatria.

Dentista Terrassa - Odontopediatría
Dentista Terrassa - Odontología reparadora

Odontologia reparadora

L’odontologia conservadora té com a objectiu tractar els problemes bucodentals conservant la seva peça, evitant l’extracció. S’utilitza per restaurar zones afectades per càries o altres afeccions, traumatismes o malformacions de les dents. Quan hi ha teixit malmès, aquest es neteja i es segella sense intervenir en la part restant de la peça dental.

Odontologia preventiva

La finalitat de l’odontologia preventiva és evitar el desenvolupament de malalties bucodentals. Els programes preventius inclouen tractaments d’higiene dental i controls mèdics periòdics d’odontòlegs especialitzats. La prevenció és bàsica per mantenir una bona salut bucodental al llarg de tota la vida.

A la nostra clínica, fem un seguiment rigorós dels nostres pacients per evitar el desenvolupament de patologies derivades d’una mala prevenció.

Dentista Terrassa - Odontología preventiva
Dentista Terrassa - Trastornos de la articulación temporomandibular

Trastorns de l’articulació temporomandibular

Sota el terme de “Patologia de l’Articulació Temporomandibular” (ATM) s’engloben un gran nombre de trastorns, no només d’origen traumàtic, neoplàsic, autoimmune, infecciós sinó també els derivats de les alteracions disfuncionals de la seva complexa estructura. L’ATM presenta un paper fonamental en la masticació, deglució, fonació i expressivitat facial, que el fa indispensable tant per a les necessitats bàsiques d’alimentació com per a la vida de relació social del pacient.

Respecte a la disfunció de l’ATM, en no conèixer clarament les causes, la prevenció primària no és factible actualment. Un cop fet el diagnòstic si es pot frenar la progressió, mitjançant fèrula de descàrrega.

Davant la patologia trau o activitats de risc s’han d’utilitzar les proteccions actualitzades.